استان های پرمتقاضی برای مشاور تبلیغات و بازاریابی :

برلین، مونیخ، هامبورگ، گوتنبرگ

استان های پردرآمد برای مشاور تبلیغات و بازاریابی :

برلین، مونیخ، هامبورگ، گوتنبرگ

میانگین دستمزد برای مشاور تبلیغات و بازاریابی در ساعت :

3000 تا 7000 یورو

مدرک مورد نیاز برای مشاور تبلیغات و بازاریابی :

کارشناسی