استان های پرمتقاضی در آلمان برای پیراپزشکی :

فرانکفورت، دوسلدورف، مونیخ

استان های پردرآمد برای پیراپزشکی :

فرانکفورت، دوسلدورف

میانگین دستمزد در ماه :

2000 تا 6000 یورو

مدرک مورد نیاز برای پیراپزشکی در آلمان :

کارشناسی پیراپزشکی