استان های پرمتقاضی در آلمان برای مهندسی :

برلین، فرانکفورت، هامبورگ، مونیخ

استان های پردرآمد برای مهندسی :

مونیخ ، برلین، هامبورگ

میانگین دستمزد مهندسی در ماه :

3000 تا 6000 یورو

مدرک مورد نیاز برای مهندسی در آلمان :

کارشناسی مهندسی