استان های پرمتقاضی برای پزشکی :

اشتوتگارد، مونیخ، وورتسبرگ، پاسائو، فوسن

استان های پردرآمد برای پزشکی :

اشتوتگارد، مونیخ، وورتسبرگ، پاسائو، فوسن

میانگین دستمزد پزشکان در ماه :

3000 الی 7000 یورو

مدرک مورد نیاز برای پزشکی در آلمان :

 لیسانس مرتبط با رشته پزشکی