استان های پرمتقاضی در آلمان برای مشاغل it:

برلین ، مونیخ

استان های پردرآمد برای مشاغل it در آلمان :

برلین، مونیخ

میانگین دستمزد مشاغل it در ماه :

3000 تا 8000 یورو

مدرک مورد نیاز برای مشاغل it در آلمان:

حداقل کارشناسی نرم افزار و سخت افزار