استان های پرمتقاضی در آلمان برای مهندسی هوافضا :

نوا اسکوشیا، انتاریو و کبک

استان های پردرآمد برای مهندسی هوافضا آلمان :

کبک، انتاریو و نوا اسکوشیا

میانگین دستمزد مهندسان هوافضا در ساعت :

۳۹.۴۲ دلار

مدرک مورد نیاز برای مهندسی هوافضا در آلمان :

حداقل کارشناسی هوافضا و مجوزهای استانی