استان های پرمتقاضی در آلمان برای استاد دانشگاه :

مونیخ، برلین، اشتوتگارد، فرانکفورت، آخن و هایدلبرگ

استان های پردرآمد برای استاد دانشگاه در آلمان :

مونیخ، برلین و اشتوتگارد

 

میانگین دستمزد استاد دانشگاه در ماه :

3500 یورو

مدرک مورد نیاز برای استاد دانشگاه در آلمان :

بسته به رشته مورد نظر حداقل مدرک کارشناسی ارشد