استان های پر متقاضی در آلمان برای پرستاران:

هامبورگ، کلن، برلین، مونیخ، فرانکفورت، برمن، دورتموند، اشتوتگارد و اسن

استان های پردرآمد برای پرستاران در آلمان :

هامبورگ، کلن و برلین

میانگین دستمزد پرستاران در ماه:

3000 یورو

مدرک مورد نیاز برای پرستاران در آلمان :

حداقل کارشناسی پرستاری