کاریابی بین المللی کاربین

با مجوز رسمی از ورزات کار، تعاون و رفاه اجتماعی

موسسـه کاریابی خارجی با بانک مشاغـل از سراسر دنیا

ارزیابی و پیشنهادِ مناسب کار در خارج از کشور، متناسب با شرایط هر متقاضی

 طرف قرار داد با کمپانی ها و آژانس های کاریابی معتبر بین المللی جهت تامین نیروی کار

 

شرکت کاربین

کاریابی بین المللی کاربین

زیر نظر مستقیم ورزات کار، تعاون و رفاه اجتماعی

کاریابی بین المللی کاربین زیر نظر مستقیم وزارت کار ایران است و تمامی مراحل کاریابی برای افراد در خارج از کشور را مطابق دستور عمل های وزارت کار انجام داده و تمامی مراحل های اجرایی و عقد قرار داد مطابق قوانین و مصوبه های وزارت کار می باشد

روش های کاریابی در خارج

قوانین کار در خارج

لیست مشاغل خارجی مورد نیاز

پرونده های موفق کاربین

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
نمایش ویدیو درباره کلاینت های کاربین

کاریابی بین المللی کاربین زیر نظر وزارت کار و تعاون