کاریابی بین المللی کاربین

زیر نظر مستقیم ورزات کار، تعاون و رفاه اجتماعی

مرجع تخصصی با پرونده های موفق بسیار

موسسـه کاریابی خارجی با کـامل ترین بانک مشاغـل در سراسر دنیا

ارزیابی و پیشنهاد مناسب ترین گزینه های کاریابی خارجی، دقیقا متناسب با شرایط هر متقاضی

نماینده انحصاری کمپانی ها و آژانس های کاریابی معتبر بین المللی جهت تامین نیروی کار

 

شرکت کاربین

کاریابی بین المللی کاربین

زیر نظر مستقیم ورزات کار، تعاون و رفاه اجتماعی

کاریابی بین المللی کاربین زیر نظر مستقیم وزارت کار ایران است و تمامی مراحل کاریابی برای افراد در خارج از کشور را مطابق دستور عمل های وزارت کار انجام داده و تمامی مراحل های اجرایی و عقد قرار داد مطابق قوانین و مصوبه های وزارت کار می باشد

روش های کاریابی در خارج

اقامت کاری از طریق استارتاپ

پرونده های موفق کاربین

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
نمایش ویدیو درباره کلاینت های کاربین

کاریابی بین المللی کاربین زیر نظر وزارت کار و تعاون