کاریابی بین المللی کاربین; بهترین موسسه مهاجرتی

زیر نظر مستقیم ورزات کار، تعاون و رفاه اجتماعی

تخصصی ترین مرجع مهاجرت کاری با بیشترین پرونده های موفق

تنها موسسـه کاریابی خارجی با کـامل ترین بانک مشاغـل در سراسر دنیا

ارزیابی و پیشنهاد مناسب ترین گزینه های مهاجرت کاری، دقیقا متناسب با شرایط هر متقاضی

نماینده انحصاری بزرگترین و معتبر ترین کمپانی ها و آژانس های کاریابی بین المللی جهت تامین نیروی کار

 

شرکت کاربین

کاریابی بین المللی کاربین

زیر نظر مستقیم ورزات کار، تعاون و رفاه اجتماعی

کاریابی بین المللی کاربین زیر نظر مستقیم وزارت کار ایران است و تمامی مراحل کاریابی برای افراد در خارج از کشور را مطابق دستور عمل های وزارت کار انجام داده و تمامی مراحل های اجرایی و عقد قرار داد مطابق قوانین و مصوبه های وزارت کار می باشد

پروژه های موفق کاربین

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
نمایش ویدیو درباره کلاینت های کاربین

کاریابی بین المللی کاربین زیر نظر وزارت کار و تعاون