کاریابی بین المللی کاربین; بهترین موسسه مهاجرتی

زیر نظر مستقیم ورزات کار، تعاون و رفاه اجتماعی

تخصصی ترین مرجع مهاجرت کاری با بیشترین پرونده های موفق

تنها موسسـه کاریابی خارجی با کـامل ترین بانک مشاغـل در سراسر دنیا

ارزیابی و پیشنهاد مناسب ترین گزینه های مهاجرت کاری، دقیقا متناسب با شرایط هر متقاضی

نماینده انحصاری بزرگترین و معتبر ترین کمپانی ها و آژانس های کاریابی بین المللی جهت تامین نیروی کار

 

شرکت کاربین

مهم ترین کشورهای مقصد

کشورهای دیگر  – فرانسهسوئد اتریش آمریکاآفریقای جنوبی 

کاریابی بین المللی کاربین

زیر نظر مستقیم ورزات کار، تعاون و رفاه اجتماعی

کاریابی بین المللی کاربین زیر نظر مستقیم وزارت کار ایران است و تمامی مراحل کاریابی برای افراد در خارج از کشور را مطابق دستور عمل های وزارت کار انجام داده و تمامی مراحل های اجرایی و عقد قرار داد مطابق قوانین و مصوبه های وزارت کار می باشد

آخرین فرصت های شغلی

پروژه های موفق کاربین

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
نمایش ویدیو درباره کلاینت های کاربین

کاریابی بین المللی کاربین زیر نظر وزارت کار و تعاون