بررسی مالیات در آلمان در بلاگ کاربین

مالیات در آلمان

قبل از مهاجرت کاری به آلمان، آشنایی با سیستم مالیات این کشور برای کسب اطلاعات از درآمد خالص شما در فرایند اقامت در آلمان مفید خواهد بود. در آلمان، مالیات بر درآمد و سهم بیمه اجتماعی به‌علاوه مالیات همبستگی VAT و مالیات کلیسا اصلی‌ترین انواع مالیات به‌ شمار می‌روند. بیشترین درآمد دولت فدرال آلمان از مالیات‌های مختلف است. وزارت مالی دولت فدرال آلمان مسئولیت همه مسائل مربوط به مالیات را بر عهده دارد و نظارت بر اجرای آئین‌نامه‌های مالیاتی، کار اداره مالیات این کشور است. در ادامه به ابهام‌هایی چون درصد مالیات در آلمان، نرخ مالیات در آلمان، چگونگی بازگشت مالیات و نحوه تقاضا برای آن و بسیاری از جزئیات دیگر را توضیح می‌دهیم تا بدانیم مالیات در آلمان چقدر است. 

فرم مشاوره رایگان

آنچه خواهید خواند:

مالیات در آلمان؛ الزامی برای افرادی که در آلمان کار می‌کنند

همه کسانی که در آلمان زندگی می‌کنند، تحت قوانین مالیات بر درآمد فردی این کشور که Einkommensteuer نام دارد، قرار می‌گیرند. البته به درآمدهای تا ۱۰.۹۰۸ یورو در سال ۲۰۲۴، مالیات تعلق نمی‌گیرد. مالیات بر درآمد جزو مالیات مستقیم در کشور آلمان است و مستقیما از حقوق ماهانه یا سالانه افراد کسر می‌شود.

کسی ساکن آلمان قلمداد می‌شود که دست‌کم شش ماه پیوسته در آلمان زندگی و کار کرده باشد. مالیات بر درآمد را باید کسانی پرداخت کنند که دارنده کار در کشور آلمان بوده یا در این کشور ساکن هستند. توجه داشته باشید که درصد مالیات در آلمان با‌توجه‌به نوع شغل افراد متغیر خواهد بود. 

پرداخت مالیات؛ از الزامات افراد شاغل در آلمان

مالیات بر درآمد در آلمان چیست؟

مالیات بر درآمد در آلمان مبلغی است که هر فرد از دریافتی ناخالص خود به دولت می‌پردازد. در آلمان، مشابه بسیاری از کشورهای دیگر، کارفرمایان به‌صورت خودکار این نوع مالیات را از دریافتی ناخالص کارکنان خود برداشته و به اداره مالیات المان پرداخت می‌کنند. این نوع مالیات المان از نوع مالیات‌های مستقیم است. برداشت سهم بیمه اجتماعی هر فرد نیز توسط کارفرما و از روی دریافتی ناخالص ماهانه او خواهد بود. 

نوع دیگر مالیات بر درآمد، مالیاتی است که افراد خود‌‌اشتغال در کشور آلمان پرداخت می‌کنند. این نوع نرخ مالیات در المان بر‌اساس میزان درآمد فرد مشخص خواهد شد و در‌ صورتی پرداخت می‌شود که فرد، کارفرمای آلمانی نداشته باشد. توجه داشته باشید که مالیات فقط برای حقوق کارهای ثابت نیست؛ بلکه دوره‌های کارآموزی و مشاغل پاره‌وقت نیز مشمول پرداخت مالیات المان می‌شوند. ازاین‌رو بخشی از حقوق اوسبیلدونگ نیز صرف پرداخت مالیات خواهد شد. این موارد برای بررسی بیشتر پیش از اخذ انواع ویزای کاری آلمان از جمله ویزای اوسبیلدونگ و ویزای کار اهمیت فراوانی دارد. 

انواع مالیات بر درآمد در کشور آلمان

 • مالیات بر درآمد کسب و کار
 • مالیات بر درآمد کشاورزی و جنگلداری
 • مالیات بر درآمد سرمایه‌گذاری
 • مالیات بر درآمد مشاغل
 • مالیات بر درآمد خدمات شخصی مستقل
 • مالیات بر درآمد افراد سلطنتی
 • مالیات بر درآمدهای متفرقه (نقل و انتقال‌های پولی خصوصی، نفقه و غیره)
 • مالیات بر درآمد مستقلات و وسایل نقلیه

نرخ مالیات در آلمان چقدر است؟

درصد یا همان نرخ مالیات در آلمان، تقریبا هر سال تغییرات اندکی دارد؛ این تغییرات برای نحوه محاسبه مالیات بر درآمد مورد‌توجه قرار می‌گیرد. همه افرادی که در آلمان به شکل‌های مختلف و با داشتن انواع ویزای و کارت اقامت از جمله ویزای اوسبیلدونگ (کارآموزی)، کارت آبی آلمان و جاب آفر هستند نیز باید نرخ مالیات در کشور آلمان را پرداخت کنند. در ادامه این بخش به بررسی جدول مالیات در آلمان بر‌اساس نرخ می‌پردازیم. 

مالیات بر درآمد در آلمان

درصد مالیات به ازای دریافتی

کمتر از ۱۰.۹۰۸ یورو

۰%

۱۰.۹۰۹ یورو تا ۶۲.۸۰۹ یورو

۱۴-۴۲%

۶۲.۸۱۰ یورو تا ۲۷۷.۸۲۵ یورو

۴۲%

۲۷۷.۸۲۶ یورو و بالاتر

۴۵%

سیستم مالیات در کشور آلمان از نوع فزاینده تدریجی است. در این نوع سیستم مالیاتی، افراد با درآمدهای بالاتر، به‌صورت پله‌ای مالیات پرداخت می‌کنند و مالیات پرداختی توسط آنها بیشتر از افراد با سطح درآمدی پایین است.

افراد برای محاسبه درآمد خالص خود، دستمزد یا درآمد هفتگی یا ماهانه خود را در نظر گرفته و سپس میزان مالیات بر درآمد خود را براساس درصدهای گفته شده، کم کرده و بعد از محاسبه سهم بیمه ‌اجتماعی و کم کردن آن از مقدار باقی‌مانده، دستمزد یا درآمد خالص خود را به‌ دست می‌آورند. در کشور آلمان، همه این محاسبات در برگه حقوقی کارکنان محاسبه و نوشته می‌شود. سیستم مالیات کشور المان برای تشویق زوجین به ازدواج رسمی، مزایا و تخفیف‌های مالیاتی خوبی برای متاهلین در نظر گرفته است.

 

 

میزان درآمد هر فرد شاغل؛ فاکتوری برای تعیین میزان مالیات در آلمان

کلاس‌های مالیاتی در آلمان؛ این مفهوم چه کاربردی دارد؟

چندین کلاس مالیاتی در آلمان تعریف شده که هر فرد مقیم و ساکن این کشور، در یکی از دسته‌های آن قرار می‌گیرد. به‌طورکلی کلاس های مالیاتی المان Steuerklasse نام دارند. برای آشنایی با انواع کلاس مالیاتی المان، ادامه این متن را مطالعه کنید. 

 • کلاس ۱: افراد مجرد/ بیوه/ مطلقه. متاهلینی که در دسته‌های ۲، ۳ یا ۴ قرار نمی‌گیرند.
 • کلاس ۲: والدین مجرد (مجرد ولی دارای فرزند)
 • کلاس ۳: متاهل ولی با همسر بیکار/ اخیرا فوت شده
 • کلاس ۴: متاهل که با هم زندگی می‌کنند؛ هر دو شاغل و ساکن آلمان
 • کلاس ۵: متاهل اما همسر در کلاس مالیاتی ۳ قرار داشته باشد
 • کلاس ۶: افرادی با چندین حقوق در ماه از بیش از یک کارفرما

تعیین کلاسهای مالیاتی المان برای پرداخت مالیات بر درآمد در قوانین کار در آلمان مشخص شده است. هر فرد شاغل در آلمان بر‌اساس نوع شغل خود باید برای پرداخت مالیات بر درآمد اقدام کند.

اظهارنامه مالیات بر درآمد در کشور آلمان

همه افراد خود‌ا‌شتغال در کشور آلمان باید سالانه اظهارنامه مالیاتی خود را پر کنند و به اداره مالیات تحویل دهند. سال مالیاتی در کشور آلمان هم‌راستا با سال تقویمی است که یعنی بهترین زمان برای پرداخت مالیات، ژانویه هر سال است؛ توجه داشته باشید که آخرین مهلت برای پرداخت مالیات بر درآمد کشور آلمان، سی و یکم مِی هر سال است. در اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص خود‌اشتغال، هزینه‌های هر‌ساله باید ذکر شود. با این کار، یک ارزیابی در زمینه میزان دارایی‌های یک فرد در سال گذشته انجام می‌شود.

افراد شاغل در شرکت‌ها، نیازی به پر کردن اظهارنامه مالیاتی ندارند؛ زیرا مالیات توسط کارفرما از حقوق ناخالص آنها کسر شده و به حساب اداره مالیات آلمان ریخته می‌شود. البته این در صورتی است که فرد در طول سال، شغل خود را عوض نکرده باشد یا از طریق کارهای خود‌‌اشتغالی درآمدی مازاد بر حقوق خود کسب نکرده باشد. یک نکته مهم در محاسبه مالیات بر درآمد در آلمان، توجه به شهر است. شهرهایی مثل برلین و هامبورگ، نرخ مالیات بر درآمد بیشتری نسبت به شهرهای دیگر دارند. تعیین میزان مالیات در آلمان و شهرهای مختلف این کشور، فقط یکی از فاکتورهای مهم برای جست‌وجو به‌منظور پیدا کردن بهترین شهرهای آلمان برای کار به شمار می‌رود. 

میزان درآمد هر فرد شاغل؛ فاکتوری برای تعیین میزان مالیات در آلمان

انواع دیگر مالیات

انواع دیگر مالیات

مالیات همبستگی در کشور آلمان

علاوه‌بر مالیات بر درآمد، هر فردی که بالاتر از ۹۷۲ یورو درآمد داشته باشد، یک مالیات همبستگی پرداخت می‌کند. این میزان مالیات المان، حداکثر ۵.۵% از درآمد ناخالص فرد را شامل می‌شود و کسر آن، همزمان با مالیات بر درآمد، سهم بیمه اجتماعی و سایر موارد خواهد بود. این مالیات در سال ۱۹۹۱ و برای ساخت و سرمایه‌گذاری در آلمان شرقی بعد از یکی شدن دو آلمان به سیستم مالیاتی این کشور اضافه شد. 

به‌منظور اشتغال در فرصت‌های شغلی با درآمد بالا، بهتر است لیست مشاغل مورد نیاز آلمان را بررسی کنید. این لیست شمای کلی از میزان درآمد فرد به دنبال زندگی در آلمان ایجاد میکند و برای محاسبه نرخ مالیات بر درآمد نیز کاربرد دارد.

مالیات بر ارزش افزوده در کشور آلمان

کلیه اقلام و خدمات غیرضروری در کشور آلمان مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند. این نوع مالیات کشور المان، از نوع مالیا‌ت‌‌های غیر‌مستقیم است. درصد استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در کشور آلمان، در حال حاضر ۱۹% است ولی برای اقلامی مانند کتاب یا گل، نرخ ۷% در نظر گرفته می‌شود.

نکاتی در زمینه مالیات در آلمان

هر فرد که برای کار وارد خاک آلمان می‌شود، دو شماره مالیاتی اصلی دریافت می‌کند که یکی شماره شناسایی مالیاتی یا Steuer ID و دیگری شماره مالیاتی یا Steuernummer نام دارند. شماره مالیاتی مختص افرادی است که خود‌‌ـ‌اشتغال و یا کارآفرین هستند. سود سرمایه و سهام مشمول ۲۵% مالیات ثابت و مبلغی مالیات همبستگی می‌شود.

پزشکان، وکلا، کارشناسان علمی و فنی، داروخانه‌دارها، حسابداران، مشاوران مالیاتی و مالی، نویسندگان، هنرمندان و مشاوران مستقل جزو افراد خود‌‌اشتغال به‌ شمار می‌روند؛ البته در‌صورتی‌که در شرکت‌های آلمانی مشغول به کار نباشند و در دفاتر کسب و کار خود مشغول به کار باشند.

مالیات بر درآمد کارمندان انتقالی به کشور آلمان

تعدادی از شاغلین در شرکت‌ها یا کارخانه‌های آلمان، کارمندان یا نیروهای متخصص انتقالی هستند که بنا به درخواست خود یا کارفرما برای مدتی در خاک آلمان مشغول به کار می‌شوند. کارکنان انتقالی که در یک شرکت ولی در شعبه آلمان کار می‌کنند و دستمزد خود را از همان شرکت دریافت می‌کنند، تحت قوانین مالیاتی کشور اصلی خود قرار دارند و موظف به پرداخت مالیات بر درآمد آلمان نیستند. این مساله در مورد حق بیمه اجتماعی نیز صادق است. معمولا مدت زمان حضور کارمندان انتقالی در کشور آلمان دو سال است که می‌تواند به پنج سال تمدید شود.

اطلاع از نحوه محاسبه مالیات در آلمان؛ فاکتوری مهم برای مهاجرت به این کشور

در این مقاله به بررسی نرخ مالیات در آلمان پرداختیم تا بدانیم مالیات در المان چقدر است. یکی از پایه‌های رشد اقتصادی یک کشور، مالیاتی است که مردم آن کشور به دولت پرداخت می‌کنند. درواقع مالیات یکی از راه‌های درآمد یک دولت است و هرچه تعهد مردم آن کشور در پرداخت مالیات بیشتر باشد، بودجه دولت مربوطه برای انجام طرح‌های عمرانی و نوسازی بیشتر خواهد بود.

کلیه افرادی که در کشور آلمان کار می‌کنند، مشمول مالیات بر درآمد و پرداخت سهم بیمه اجتماعی خود هستند. پرداخت این اقلام برای همه اجباری است و معمولا به‌صورت خودکار از دریافتی ناخالص آخر ماه کارکنان یک شرکت کسر می‌شود. کسانی که کسب‌وکار مستقل خود را دارند،‌ باید سالیانه مالیات بر درآمد خود را به حساب اداره مالیات آلمان واریز کنند. بررسی مالیات بر درآمد در آلمان و کلاس های مالیاتی یکی از نکته‌های مهم برای مهاجرت به آلمان به شمار می‌رود. ازاین‌رو پیش از مهاجرت کاری به این کشور و با دریافت مشاوره از متخصصین این حوزه برای اطلاع از نحوه محاسبه مالیات در آلمان برای مشاغل مختلف استفاده کنید. 

سوالات متداول

همۀ کسانی که در آلمان زندگی می‌کنند، تحت قوانین مالیات بر درآمد فردی این کشور که Einkommensteuer نام دارد، قرار می‌گیرند. البته به درآمدهای تا 10.908 یورو در سال، مالیات تعلق نمی‌گیرد

پیشینۀ مالیات بر درآمد به دوران مصر باستان برمی‌گردد. اما در اروپا برای اولین بار در قرن هجدهم و بیشتر زمانی که یک کشور خود را برای جنگ آماده می‌کرد، جمع‌آوری مالیات از افراد رواج پیدا کرد.

بهترین زمان برای پرداخت مالیات، ژانویۀ هر سال است، هرچند که مهلت پایانی برای پرداخت مالیات، سی و یکم مِی هر سال می‌باشد.

مالیات کلیساها در کشور آلمان
مالیات همبستگی در کشور آلمان
مالیات بر ارزش افزوده در کشور آلمان

فرم مشاوره زیر رو پُر کنید تا شرایطتون آنلاین بررسی بشه و با شما تماس گرفته بشه 

نظرات کاربران

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
بخش سوالات کاربین

مقالات پیشنهادی